loading...

sobota 21 lipca 2018

Księga Micheasza 2,1-5.

Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w ich rękach.
Gdy pożądają pól, zagarniają je, gdy domów - to je zabierają; bbiorą w niewolę gospodarza wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem.
Przeto tak mówi Pan: «Oto Ja obmyślam dla tego plemienia niedolę, od której nie uchylicie karków i nie będziecie dumnie kroczyć, bo będzie to czas niedoli.
W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę, podniosą wielki lament, mówiąc: "Jesteśmy ograbieni do szczętu!" Odmierzono sznurem dział mojego ludu, i nikt mu go nie zwrócił; pola nasze przydzielono grabieżcy.
Przeto nie będzie u was nikogo, kto by odmierzał sznurem dział w zgromadzeniu Pańskim».

Księga Psalmów 9(9B),1-2.3-4.7-8.14.

Dlaczego z dala stoisz, o Panie,
ukrywasz się w czasach ucisku,
gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce
i ulega podstępom, które tamten uknuł.
Bo chełpi się grzesznik swą pożądliwością,
bluźni drapieżca i pogardza Panem.
Pyszniąc się mówi występny:
«Nie pomści, nie ma Boga».
Oto całe jego myślenie.
Usta jego pełne przekleństwa, zdrady i podstępu,
a pod jego językiem złość i krzywda.
Czai się w zasadzkach przy drogach
i zabija niewinnego z ukrycia,  
oczy jego wypatrują biedaka.
Ty to widzisz: i trud, i cierpienie,
patrzysz, by wziąć je w swoje ręce.
Tobie poleca się biedny,
Tyś opiekunem sieroty.


Ewangelia wg św. Mateusza 12,14-21.

Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić.
Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich.
Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali.
Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
"Oto mój Sługa; którego wybrałem, Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom.
Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu.
Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi.
W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą".

Komentarz Izaak Syryjczyk

Pragnę otworzyć me usta, bracia, aby wam mówić o ważnym temacie pokory, i jestem tak wypełniony obawą, jak ten, który wie, że musi mówić o Bogu w języku swoich własnych myśli. Bo pokora jest ozdobą Boskości. Stając się człowiekiem, słowo ją przybrało. Przez nią żyło z nami w ciele. I ktokolwiek się w nią otoczył, upodobnił się w prawdzie do Tego, który zszedł ze swej wysokości i okrył swą wielkość i chwałę pokorą, aby na jego widok stworzenie nie zniszczało. Bo stworzenie nie mogłoby go kontemplować, jeśli by nie przyjął na siebie pokory i nie żył z nią. Nie byłoby możliwe stanięcie twarzą w twarz z nim. Stworzenie nie usłyszałoby słów z jego ust...

Dlatego, kiedy stworzenie widzi człowieka odzianego jak jego Mistrz, szanuje go i czci jak swego Mistrza, który żył wśród niego, odzianego w pokorę. Jakie stworzenie nie wzruszy się na widok pokornego? Jednakże, dopóki chwała pokory nie objawiła się wszystkim w Chrystusie, pogardzano tą świętą wizją. Ale teraz jej wielkość znalazła uznanie w oczach świata. Dane jest stworzeniu medytować w człowieku pokornym obraz jego Stworzyciela. Dlatego nikt nie gardzi pokornym, nawet wrogowie prawdy. Ten, który pojął pokorę, jest czczony dzięki niej, jak gdyby nosił koronę i purpurę.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

1 procent

Wsparcie mieszkańców

Informacje do PIT-u /nazwa OPP:STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN, numer KRS: 0000055717. W części INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE CEL SZCZEGÓŁOWY 1% należy wpisać: DPS MIELŻYN / Bóg zapłać!

Veritas Logo

Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika

ul. Szkolna 15, Mielżyn, 62 - 230 Witkowo, tel. (61) 4775002, 4775013

tel/Fax (61) 4775012 / e-mail:dps_mielzyn@op.pl

Nasze konto: bz wbk | Oddział w Słupcy

Kod swift: wbkpplpp Nr 25 1090 1216 0000 0000 2101 7238

Opp 1%: Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan

KRS: 0000055717 Cel: DPS Mielżyn