loading...

Matka Beniamina

Dziś Międzynarodowy Dzień Chorego. Od rana zatrzymuję się myślą, przy łóżkach i wózkach naszych dzieci w Mielżynie. Ileż One znaczą dla mnie, wie tylko Bóg.  Często teraz modlę się o różne łaski przez zasługi Ich niewinnych cierpień i doświadczam  tego o czym pisał św. Paweł Apostoł: ”Moc bowiem w słabości się doskonali”.

1 procent

Wsparcie mieszkańców

Informacje do PIT-u /nazwa OPP:STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN, numer KRS: 0000055717. W części INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE CEL SZCZEGÓŁOWY 1% należy wpisać: DPS MIELŻYN / Bóg zapłać!

Veritas Logo

Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika

ul. Szkolna 15, Mielżyn, 62 - 230 Witkowo, tel. (61) 4775002, 4775013

tel/Fax (61) 4775012 / e-mail:dps_mielzyn@op.pl

Nasze konto: bz wbk | Oddział w Słupcy

Kod swift: wbkpplpp Nr 25 1090 1216 0000 0000 2101 7238

Opp 1%: Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan

KRS: 0000055717 Cel: DPS Mielżyn