loading...

S. Beniamina

Tyle pytań o sens cierpienia można zamknąć w słowie MIŁOŚĆ i już pytań nie stawiać.

Nasi Podopieczni,  Dziewczęta i Chłopcy są najpiękniejszymi ludźmi żyjącymi dziś na świecie. Oni, nie potrafią werbalnie się wyrazić, doskonale jednak wyrażają istotę piękna jaką jest miłość.  To piękno biegnie przez ich serca. Potrafią z miłością cierpieć. Oni żyją jakby widzieli Niewidzialnego. W tym miejscu wszyscy sprawni mogą tylko milczeć. Czyż nie onieśmiela fakt, że to Dziecko, którym się zajmuję, ufa mi jak Bogu i kocha bez zastrzeżeń?  

W Bogu jest źródło i pełnia miłości. W Nim pełnia Piękna.  Piękny jest Bóg, gdy stawarza, gdy przywraca do życia, ale piękny jest też, gdy cierpi wisząc na krzyżu. Piękny, bo nieprzerwanie kocha. Zatem miłość nadaje sens pięknu. Człowiek więc zbawia się nie na zasadzie ilości przeżytego bólu, ale na zasadzie miłości, która uszczęśliwia i pozwala znieść ból i trwać.

Już w starożytności  wybitny  chrześcijański  pisarz Tertulian mówił o cierpieniu Boga:

 „Ten, który cierpiał za nas na krzyżu, nie jest jedynie człowiekiem; jest Synem Bożym, a ponieważ ten Syn jest Bogiem, trzeba uznać, że Bóg cierpiał”.

Ileż pociechy w słowach Tertuliana!

A co dopiero kiedy Jezus powie:

 „Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela”.
(Łk 22,28- 30).

 

1 procent

Wsparcie mieszkańców

Informacje do PIT-u /nazwa OPP:STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN, numer KRS: 0000055717. W części INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE CEL SZCZEGÓŁOWY 1% należy wpisać: DPS MIELŻYN / Bóg zapłać!

Veritas Logo

Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika

ul. Szkolna 15, Mielżyn, 62 - 230 Witkowo, tel. (61) 4775002, 4775013

tel/Fax (61) 4775012 / e-mail:dps_mielzyn@op.pl

Nasze konto: bz wbk | Oddział w Słupcy

Kod swift: wbkpplpp Nr 25 1090 1216 0000 0000 2101 7238

Opp 1%: Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan

KRS: 0000055717 Cel: DPS Mielżyn